literary-worldTämä monipuolinen sivusto keskittyy painoalaan sekä kirjallisuuden tuotteiden julkaisemiseen ja painamiseen. Käsittelemme painoalan muutosta, joka on tapahtunut viime vuosikymmenien aikana tuotteiden kysynnän vähentyessä jatkuvasti vuosittain. Lehtien ja kirjojen painamiskustannusten hinnat ovat jatkuvassa nousussa samalla kun ihmiset hakevat mieluummin tietoa internetistä tai sähköisien apuneuvojen avulla. Internetin menestys pääasiallisena tiedonväylänä on sivuuttanut aikakauslehdet ja tietokirjat, vaikka niillä yhä edelleen on oma tärkeä asemansa kaikissa kulttuureissa.

Tarkistelemme kirjan ja sarjakuvan julkaisemiseen johtavaa prosessia, johon suurelta osin vaikuttaa kirjailija tai sarjakuvataiteilija. Kirjailija aloittaa työnsä suunnittelemalla juonen, jonka jälkeen hän kirjoittaa teoksensa valmiiksi. Sitten työ oikoluetaan ja lähetetään kustantamoihin, jossa se mahdollisesti otetaan julkaistavaksi ja painetaan. Sarjakuvakirjojen osalta prosessi on samanlainen, vaikka kirjailijan ja piirtäjän ammatit ovat hyvin erilaiset. Kuvittajan työ on mielenkiintoinen ammatti, jossa henkilön on sarjakuvia luodessaan piirtämistaidon lisäksi osattava käyttää luovuuttaan ja luotava humoristisia tai mielenkiintoisia tekstejä erilaisten lukijoiden tarpeisiin.

Sarjakuvat kiehtovat miljoonia aikuisia, nuoria ja lapsia maailmassa, joten sivustolla keskitytään selvittämään, millaisia sarjakuvatyylejä eri kulttuureissa on olemassa ja miten erilaisia teemoja niissä käsitellään. Historia on ollut monipuolinen sarjakuvien luomisessa ja julkaisemisessa, joten sivustolta löydät myös kattavan kirjoituksen sarjakuvataiteen historiasta aina nykypäiväämme saakka. Läpikäydään sivustossa myös erilaisia sarjakuvien tyyppejä, joita ovat esimerkiksi novelleiksi kirjoitetut pidemmät kuvitetut tarinat, sarjakuvalehdet, joissa usein on monien taiteilijoiden erilaisia sarjakuvia, lyhyet muutaman kuvitusruudun sisältävät sanomalehtisarjakuvat ja laajemmat sarjakuvakirjat.

Lopuksi luomme katsauksen siihen, miten tärkeää olisi arkisista kiireistä huolimatta perehtyä lukemisen monipuoliseen maailmaan, koska sillä on tutkimuksissa todettu olevan monenlaisia hyödyllisiä vaikutuksia elämäämme, kuten keskittymiskyvyn parantuminen, parempi yöuni ja mielikuvituksen kehittäminen.

Sivuston tekijät siis toivottavat lukijan tervetulleeksi lukemaan mielenkiintoisia artikkeleita painetun kirjallisuuden erilaisista esiintymismuodoista!